Legislatíva

Pilotná licencia

Po absolvovaní teoretických a praktických skúšok na Leteckom úrade Slovenskej Republiky sme držiteľom povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota (UAV). Podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon).

Registrácia UAV

Všetky UAV máme registrované na Dopravnom úrade a zároveň naše drony sú schválene EÚ.

Prevádzková príručka

Na každý dron máme vypracovanú prevádzkovú príručku schválenú Dopravným úradom SR. Znamená to, že môžeme legálne vykonávať letecké práce. (§ 44 leteckého zákona) na území Slovenskej Republiky.

Poistenie dronov

Každý náš dron ma uzatvorené PZP poistenie na prípadnú škodu spôsobenú pádom s poistnou sumou do výšky 1 300 000 €.